Nieuwe zorgtoewijzingen vanaf 2 januari

Vanaf 2 januari ontvangt u nieuwe zorgtoewijzingen. Als gevolg van de invoering van onze nieuwe UZOVI code 5533. Dit heeft u kunnen lezen in het draaiboek ‘invoering nieuwe zorgkantoorregio Zorgkantoor Friesland’.
Hierin staat ook dat u 2x lijsten van ons ontvangt met cliënten waarvoor u nieuwe zorgtoewijzingen gaat ontvangen. Wij hebben onlangs besloten dat u 1x een lijst krijgt op 2 december. Dit is de reguliere Wlz-lijst. Hierop leest u voor welke cliënten u een toewijzing heeft en wat de status is. Klopt de status niet, stuur dan een MAZ of een MUT. Het definitief aantal nieuwe toewijzingen kan natuurlijk wel afwijken van de lijst, door wijzigingen die in de tussentijd nog plaats vinden. De lijst geeft u een inschatting van het aantal toewijzingen die u kunt verwachten en waarop u een MAZ of MUT moet versturen.