Publicatie Nota van Inlichtingen op basis van uitspraak voorzieningenrechter in kort geding

Op 1 oktober 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding over het zorginkoopkader voor de langdurige zorg.

De exacte implicaties van het vonnis leest u in de Nota van Inlichtingen (NvI). In de landelijke NvI leest u de wijzigingen van het landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023. In de NvI van Zilveren Kruis leest u de wijzigingen van ons inkoopbeleid 2021-2023 Wlz.

Naar Nota van Inlichtingen