Wat te doen bij ontslag van een cliƫnt met een (SG)LVG indicatie

4 april 2019

Wij merken dat er sinds januari vragen zijn over cliënten met een (SG)LVG indicatie die het behandelcentrum verlaten. Hier leest u wat u moet doen.

Vraag tijdig een nieuwe indicatie aan voordat cliënt met ontslag gaat

De nieuwe indicatie heeft cliënt nodig, zodra hij met ontslag gaat én er wel vervolgzorg nodig is. Zolang er geen nieuwe indicatie is, kan cliënt niet met ontslag. De zorgaanbieder die de zorg overneemt, kan geen gebruik maken van de (SG)LVG indicatie om de zorg of het wonen te financieren. De (SG)LVG indicatie kan alleen ingezet worden voor intramurale zorg in een (SG)LVG behandelcentrum. Als de nieuwe indicatie eerder ingaat dan de geplande ontslagdatum, dan kunt u een tijdelijke zorgtoewijzing aanvragen voor verblijfszorg met een passend (SG)LVG zorgprofiel. (zie Voorschrift Zorgtoewijzing (pdf, 1,5 MB)).

De leveringsvorm VPT bij (SG)LVG kan niet meer ingezet worden

Bij een Volledig Pakket Thuis (VPT) is er geen sprake van een opname in een zorginstelling. Hierdoor bestaat er geen aanspraak op Wlz zorg. In de beleidsregels van de NZa bestaat een VPT-prestatie voor (SG)LVG. De NZa is geïnformeerd dat dit niet overeenkomt met het uitgangspunt voor (SG)LVG in de Wlz.

Levert u zorg aan een cliënt op basis van een SG(LVG), zonder dat er sprake is van een opname in een behandelcentrum?

Deze situatie komt vanuit het verleden nog voor. Daarom maken verschillende partijen, zoals het ministerie van VWS, NZa, CIZ, ZiNL, de BORG, VOBC, VGN en ZN, hier nu afspraken over. Zodra deze afspraken definitief zijn, informeren wij u hierover.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg dan het Voorschrift Zorgtoewijzing (pdf, 1,5 MB).