De termijn van een lage eigen bijdrage wordt verkort van 6 naar 4 maanden

12 december 2018

Wanneer cliënten in een zorginstelling wonen voor beschermd wonen, dan betalen zij een eigen bijdrage (EB) aan het CAK. De eerste 6 maanden betaalt een cliënt een lage EB in plaats van een hoge EB. De reden hiervoor is dat de cliënt in deze periode zijn/haar bestaande verplichtingen rondom het ‘oude huishouden’ af te wikkelen. De cliënt heeft deze 6 maanden geen dubbele woonlasten.

Het kabinet heeft besloten deze termijn per 1 januari 2019 aan te passen naar 4 maanden. Start de intramurale zorg op 1 januari 2019 of later? Dan gaat de termijn van 4 maanden in. Voor alle zorg met een ingangsdatum van 31 december 2018 of eerder, geldt de termijn van 6 maanden nog.
Deze wijziging geldt ook voor terugkeer naar zelfstandig wonen en een heropname.

Wil u dit communiceren met uw (toekomstige) cliënten voor wie dit van toepassing is?