Voorschrift zorgtoewijzing en Rekenmodule 2020

Het Voorschrift zorgtoewijzing en de nieuwe rekenmodule voor 2020 staat op onze website. U vindt ze bij de inkoopdocumenten 2020. In het voorwoord van het voorschrift leest u de belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2019. De nieuwe rekenmodule gebruikt u voor de zorg die vanaf 1 januari 2020 wordt ingezet. Let er dus op dat u de juiste rekenmodule gebruikt.