Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule 2021 zijn gepubliceerd

Lees het voorschrift (pdf, 3 MB) goed door. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Wachtlijstbeheer, wijziging en uitbreiding van de wachtstatussen
 • Wachtlijstbeheer, wachtstatus aanvullen met classificatie
 • Deeltijdverblijf als keuzemogelijkheid bij de indicatie
 • Wachtlijstbeheer voor deeltijdverblijf
 • Wachtlijstbeheer voor partneropname
 • Wijziging volgorde toeslagen zorg thuis
 • Instroom nieuwe groep GGZ-cliënten in de Wlz
 • (Gewijzigde) Crisiszorg
 • Uitvoeringsproces Meerzorg intramuraal
 • Wijziging in MAZ voor verblijfszorg (behandeling J/N)
 • Einde subsidieregeling Extramurale Behandeling

Ook is de rekenmodule (Excel, 2,4 MB) voor 2021 nu beschikbaar.