Voorschrift zorgtoewijzing en Rekenmodule 2019

12 november 2018
Vanaf heden vindt u het Voorschrift zorgtoewijzing en de nieuwe rekenmodule voor 2019 op onze website bij de inkoopdocumenten 2019. In het voorwoord van het voorschrift staat vermeld wat er veranderd is ten opzichte van 2018. De veranderingen hebben onder meer te maken met EKT, meerzorg en de vastgestelde periode om een toewijzing te regelen. De nieuwe rekenmodule kunt u gebruiken voor de zorg die vanaf 1 januari 2019 wordt ingezet. Let er dus op dat u, tegen het einde van het jaar, de juiste rekenmodule gebruikt.