Wijzigingen in het voorschrift zorgtoewijzing 2021 voor meerzorg

Vanaf 1 januari 2021 geldt het voorschrift zorgtoewijzing 2021. Voor meerzorg zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van 2020. Het voorschrift wordt in oktober door de NZa gepubliceerd. Wij publiceren het voorschrift en nieuwe sjabloon dan ook.

Gebruik het meerzorgsjabloon 2021 voor aanvragen vanaf 2021

Alle (her)aanvragen met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2021 moeten worden aangeleverd volgens het nieuwe voorschrift en met het meerzorgsjabloon 2021. Voor 2021 zijn nieuwe tarieven in het sjabloon verwerkt. U kunt daarom het sjabloon van 2020 niet meer gebruiken. Wacht dus met uw aanvraag vanaf 2021 totdat het nieuwe voorschrift en sjabloon zijn gepubliceerd.

Nieuwe opbouw van de aanvraag

U kunt het inhoudelijke gedeelte vanaf 2021 aanleveren met een vragenlijst in Word. Voor 2020 doet u dat nog in het Excel-format.

Op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor leest u meer over meerzorg aanvragen