Meerzorg

Soms heeft u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg of ondersteuning nodig. Heeft u meer nodig dan waar uw zorgprofiel recht op geeft? Dan kunt u misschien een aanvraag doen voor Meerzorg.

Meerzorg is een extra budget om zorg in te kopen bij een extreme zorgbehoefte

Met extreme zorgbehoefte bedoelen we dat de vraag naar zorg voor iemand veel zwaarder of complexer is dan bij andere cliënten met hetzelfde zorgprofiel. Voordat u Meerzorg aanvraagt, adviseren wij u om eerst te kijken naar de andere mogelijkheden voor extra budget.

Meer over andere mogelijkheden voor extra budget 

Kan ik Meerzorg krijgen?

U kunt Meerzorg (op pgb of ZIN) aanvragen met 1 van de volgende zorgprofielen:
 • 5VG, 7VG, 8VG
 • 5LG, 6LG,7 LG
 • 3ZGaud
 • 5ZGvis
 • 7VV, 8VV
 • 6GGZ B, 7GGZ B
 • 4GGZ W

Ook op de volgende zorgprofielen kunt u Meerzorg ontvangen, maar hier is geen pgb mogelijk. Deze zorg kan alleen via ZIN:

 • 4 LVG, 5 LVG
 • 1 SGLVG
 • 6GGZ B, 7GGZ B
 • 5GGZ W

Of u Meerzorg nodig heeft kunt u het beste beoordelen samen met uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan ook meedenken over andere oplossingen binnen uw bestaande budget.

Voorwaarden Meerzorg bij pgb

Voor Meerzorg bij een pgb gelden deze voorwaarden: 

 • U heeft minimaal 25% meer budget zorg dan mogelijk is in uw zorgprofiel;
 • Uit uw cliëntprofiel, zorgplan en zorgbehoefte moet blijken dat u Meerzorg nodig heeft. Dus dat er sprake is van extreme zorgzwaarte waardoor het extra budget nodig is
 • Het is duidelijk om welke zorg en hoeveel zorg het gaat, en dat deze zorg noodzakelijk is.
 • U heeft extra budget nodig voor directe zorg handelingen. U kunt geen Meerzorg aanvragen voor het financieren van toezicht of 24-uurszorg
 • Er is geen geschikt zorgaanbod mogelijk binnen uw zorgprofiel.
 • Een gedragskundige of behandelaar heeft uw zorgplan ondertekend.
 • U krijgt de zorg van minimaal 1 professionele zorgverlener.
 • U komt niet in aanmerking voor een andere regeling voor extra budget, zoals EKT, PAB, Beademingstoeslag, Maatwerktoeslag Dure dagbesteding of Maatwerktoeslag kind;
 • U komt in aanmerking of maakt reeds gebruik van een van deze regelingen maar dit is niet voldoende;
 • Minstens één professionele zorgverlener met het deskundigheidsniveau van verpleegkundige, SPH’er of vergelijkbaar is direct betrokken bij de zorg;
 • Uw aanvraag is onderbouwd en ondertekend door een gedragskundige/behandelaar die bij uw zorgsituatie is betrokken (of eventueel, in overleg met het zorgkantoor, uw huisarts);
 • In uw aanvraag staat duidelijk onderbouwd welke zorg u nodig heeft en hoeveel.
 • U verantwoord thuis kunt wonen.
 • In de informatiefolder ‘Beleidskader Meerzorg pgb vanaf 2023’ (pdf, 4,5MB) leest u meer informatie over ons beleid bij Meerzorg.

Wilt u Meerzorg aanvragen?

Bij vragen kunt u met ons bellen. We bekijken dan samen of u in aanmerking komt voor Meerzorg.

Bij de aanvraag voor Meerzorg stuurt u ook uw persoonlijk plan naar het Zorgkantoor. Het persoonlijk plan geeft al een goed beeld over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Het helpt u ook om zo goed mogelijk uit te leggen waarom u Meerzorg nodig heeft. Het beantwoorden van deze vraag is niet eenvoudig. Daarom is samenwerking met uw gedragskundige of behandelaar verplicht.

U heeft ook recht op ondersteuning

U kunt ondersteuning van het Zorgkantoor krijgen of van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Ontvangen wij uw aanvraag? Dan plannen we een afspraak met u voor een gesprek. In dit gesprek bekijken we samen met u of u in aanmerking komt voor Meerzorg.

Wilt u uw Meerzorg verlengen?

U heeft Meerzorg maar dit besluit loopt bijna af? Neemt u dan contact met ons op om uw aanvraag te verlengen.