Extra budget aanvragen

Is uw persoonsgebonden budget (pgb) niet genoeg om de noodzakelijke zorg te betalen? U kunt in sommige gevallen extra budget aanvragen bij het Zorgkantoor. Er zijn wel voorwaarden. Vraagt u extra budget aan? Dan beoordelen wij of u in aanmerking komt.

Bekijk regeling mogelijkheden voor extra budget (pdf, 770,5 KB)

Mogelijkheden voor extra budget

Er zijn verschillende regelingen om extra budget aan te vragen:

  • Extra kosten thuis: maximaal 25% extra budget voor als u meer zorg thuis nodig heeft.
  • Palliatieve zorg: als u extra zorg in de laatste fase van uw leven nodig heeft.
  • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen: als u gespecialiseerde verpleging nodig heeft na een medisch-specialistische behandeling.
  • Toeslag (non) invasieve beademing: als u thuisbeademing krijgt en meer begeleiding thuis nodig heeft.
  • Meerzorg: als u meer dan 25% extra uren zorg nodig.
  • Persoonlijk assistentie budget: als u toezicht of 24 uur per dag zorg in uw directe omgeving nodig heeft.
  • Maatwerktoeslag logeren

Zo vraagt u extra budget aan

Extra budget aanvragen is voor elke regeling anders. Daar helpen wij u graag mee.

Extra kosten thuis aanvragen

Extra budget voor palliatieve zorg aanvragen

Meerzorg aanvragen

Extra budget voor gespecialiseerd verpleegkundige handelen aanvragen

Extra budget voor beademingstoeslag aanvragen

Persoonlijk assistentie budget aanvragen

Extra budget maatwerktoeslag logeren aanvragen

Een ander budget aanvragen

Neem contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers geven u de informatie die u nodig heeft. Wij vertellen u precies wat u moet doen om extra budget aan te vragen. En wij sturen u de juiste formulieren op.