Wooninitiatief?

Een wooninitiatief is een gezamenlijke woonvorm waar minimaal 3 en maximaal 26 bewoners wonen. In het wooninitiatief is minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. De bewoners ontvangen een persoonsgebonden budget, waarmee zij gezamenlijk zorg inkopen. Wanneer ouders een wooninitiatief starten voor hun kind, heet dit ook wel een ouderinitiatief.

2 soorten wooninitiatieven

Wooninitiatief 'Zorg

Dit betekent dat het wooninitiatief alle zorg inkoopt voor de bewoners. Door bijvoorbeeld zelf  zorgverleners in dienst te hebben. Of door zorg gezamenlijk in te kopen bij een externe zorgverlener. Een bewoner sluit bij een wooninitiatief met zorgfuncties een zorgovereenkomst af met het wooninitiatief.

Wooninitiatief 'enkel huis'

Dit betekent dat het wooninitiatief niet de zorg inkoopt voor de bewoners. De bewoner koopt zelf de zorg in bij een zorgverlener. De bewoner sluit direct een zorgovereenkomst af met een zorgverlener voor de zorg die de bewoner wil krijgen.

Lees meer over hoe u een zorgovereenkomst afsluit met een wooninitiatief

U heeft misschien recht op toeslagen

  1. Toeslag wooninitiatief
  2. Toeslag kwaliteitskader Verpleging en verzorging (V&V)

Hoe komt u in aanmerking voor de toeslagen?

U kunt per telefoon of brief bij het zorgkantoor aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor een toeslag. Bij een Bewuste keuzegesprek kunt u dit ook overleggen met onze consulent. Wij beoordelen of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Als dit het geval is, ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking. Hierin wordt apart aangegeven de toeslag die u ontvangt voor 'wooninitiatief' en 'kwaliteitstoeslag V&V'.

Belangrijke punten

  • De datum dat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) op het adres van het wooninitiatief is de datum dat wij u een toeslag kunnen toekennen.
  • Als u gaat verhuizen geeft u dit aan ons door. De toeslag kennen we alleen toe voor de periode dat u in het wooninitiatief woont. Dit betekent dat uw jaarbudget weer lager kan worden. Houdt u hier rekening mee met de zorg dat u gaat inkopen.
  • Ontvangt u nu een budgetgarantie, dan vervangt het bedrag van de toeslag ‘wooninitiatief’ dit deels of volledig.
  • Als u (of het wooninitiatief) niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan bent u moet u dit geven. Dit kan gevolgen hebben voor uw pgb, maar ook voor het pgb van de andere bewoners.