Zorgovereenkomst afsluiten met een wooninitiatief

Als u gaat wonen in een wooninitiatief en u neemt ook de zorg af van het wooninitiatief, dan sluit u een zorgovereenkomst met het wooninitiatief. Onderdeel van de zorgovereenkomst is een zorgbeschrijving waarin u beschrijft welke zorg u ontvangt en voor hoeveel uur per dag.

Splitsing van de kosten per maand

Bij een wooninitiatief is er sprake van gebundelde inkoop van zorg, waarbij een vast bedrag per maand wordt gedeclareerd. Wij vragen u naast de zorgovereenkomst ook om een splitsing van de kosten per maand.

U kunt geen zorgovereenkomst afsluiten voor 168 uur per week, omdat u geen 24 uur per dag zorg ontvangt. Het aantal uren, het maandloon en de functies moeten met elkaar overeenkomen op de zorgovereenkomst en de splitsing van de kosten per maand. Als u in de zorgovereenkomst uren per week heeft aangegeven, dan rekent het Zorgkantoor dit om met de volgende formule: uren per week * 52 / 12.

Waarom vragen wij een splitsing van de kosten op?

Een splitsing van de kosten per maand geeft inzicht in de zorg die u ontvangt. Het is voor u van belang dat u weet welke zorg u kunt verwachten van uw zorgverlener voor welk tarief. Daarnaast moet het zorgkantoor controleren waaruit het maandbedrag is opgebouwd.

Wat geeft u in de splitsing van de kosten aan?

U geeft:

 • een inschatting van het aantal uur dat uw zorgverlener per werkzaamheid levert per maand. Onder werkzaamheden verstaan wij; persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, dagbesteding, huishoudelijke hulp, vervoer of nachtwaak.
 • aan welk tarief er wordt betaald voor deze werkzaamheden.
 • aan hoeveel dagen per week de budgethouder in het wooninitiatief verblijft. Geeft u bij een vaste zorgvraag per dag of week aan welke zorg de budgethouder wanneer ontvangt. 

Heeft u een toeslag wooninitiatief? Benoem waar de toeslag aan besteed wordt. U kunt de kosten meenemen in uw maandloon.

D. verblijft 7 dagen bij het wooninitiatief.

Elke ochtend krijgt D. hulp bij opstaan, aankleden en ontbijten.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gaat D. daarna naar de dagbesteding voor 2 dagdelen. Op de dagbesteding helpt D. in de horeca met opruimen en afwassen.

Elke avond krijgt D. individuele begeleiding voor het structureren van de volgende dag en hulp bij zijn persoonlijke doelen.

Op vrijdag gaat D. op bezoek bij zijn ouders.

Op zaterdag en zondag verblijft D. op locatie. Er is dan 2 dagdelen per dag begeleiding groep met de andere bewoners. Ze spelen dan bijvoorbeeld spelletjes.

Op vrijdag worden de gemeenschappelijke ruimtes en de kamer van D. schoongemaakt.

De toeslag wooninitiatief wordt besteed aan zorginfrastructuur, zoals brandalarmen en huur voor gemeenschappelijke ruimtes.

Splitsing maandloon:

 • Individuele begeleiding: 40 uur * uurtarief € 40,00 Totaal: € 1.600,00
 • Persoonlijke verzorging: 6 uur * uurtarief € 35,00 Totaal € 210,00
 • Begeleiding groep: 150 uur * uurtarief € 15,00 Totaal: € 2.250,00
 • Huishoudelijk hulp: 6 uur * uurtarief € 22,50 Totaal: € 135,00
 • Zorginfrastructuur: € 300,00

Totaal aantal uren per maand: 202 uur.

Totaal maandloon: € 4.495,00.

Waar legt u de splitsing van de kosten vast?

U legt dit vast in uw zorgovereenkomst in het PGB Portaal, zie 'Zorgactiviteiten van zorgverlener en hoe vaak dit wordt uitgevoerd'. Het is helaas niet mogelijk in het PGB Portaal om een aparte bijlage te uploaden.

Werkt u nog niet met het PGB Portaal?

Dan kunt u hiervoor het formulier splitsing van de kosten per maand (pdf) gebruiken.

Houdt u bij het invullen van uw splitsing van de kosten rekening met:

 • De inzet van nachtwaak. Het aantal uren nachtwaak verdeelt u over het aantal bewoners.

Wanneer stuurt u een splitsing van de kosten op?

 1. Wanneer er een wijziging is in de werkzaamheden
 2. Wanneer er een wijziging in uren is per zorgfunctie
 3. Bij een tariefwijziging

Ook interessant