Stap 1: Heb ik recht op langdurige zorg?

U wilt langdurige zorg regelen. Neem hier de 1e stap om langdurige zorg te regelen.
Zorgkantoor Friesland stappen

Wanneer krijgt u langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend veel of vaak intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Die zorg is 24 uur per dag en dichtbij nodig. Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Kunt u niet meer met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig wonen? Dan kunt u langdurige zorg uit de Wlz krijgen.

Met de Wlz-check komt u te weten of u zorg mogelijk onder de Wet langdurige zorg valt. Daarnaast krijgt u advies of het op dit moment zinvol is een aanvraag voor een indicatie te doen bij het CIZ.

Stap 1: Uw aanvraag

Een Wlz-aanvraag doet u digitaal via de website van het CIZ. Het (digitale) aanvraagformulier vult u aan met uw (medische) gegevens en uw zorgplan (indien aanwezig). 

Stap 2: Het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg)

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u langdurige zorg mag ontvangen. Deze beoordeling noemen we een indicatie. Als het CIZ vragen heeft over de indicatie-aanvraag, kunt u deze per telefoon of schriftelijk beantwoorden. Soms ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek bij u thuis of tijdens het spreekuur van het CIZ. Uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

Stap 3: Het indicatiebesluit

Het besluit ontvangt u (in principe) binnen zes weken per brief. In deze brief staat ook de naam van uw CIZ-contactpersoon, die het besluit mondeling aan u toelicht.

Stap 4: Het zorgkantoor

Vanaf nu regelt u de zorg met het Zorgkantoor. Wilt u thuis zorg ontvangen (met een persoonsgebonden budget of zorg in natura) of in een instelling? Het zorgkantoor helpt u verder.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier