Stap 1: Heb ik recht op langdurige zorg?

U wilt langdurige zorg regelen. Neem hier de 1e stap om langdurige zorg te regelen.

Voor wie is langdurige zorg bedoeld?

Langdurige zorg is er voor chronisch zieken. Maar ook mensen die kwetsbaar zijn door geestelijke problemen. Het gaat om kwetsbare ouderen en mensen van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of aandoening. 

Wanneer krijgt u langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend veel of vaak intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Die zorg is 24 uurs en dichtbij nodig. Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Kunt u niet meer met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig wonen? Dan kunt u langdurige zorg uit deze wet, de Wlz, krijgen.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u langdurige zorg mag ontvangen. Deze beoordeling noemen we een indicatie. Die indicatie heeft u nodig om de langdurige zorg bij ons te kunnen regelen. Hoe werkt dat?

U krijgt een gesprek met iemand van het CIZ om te bekijken welke zorg u nodig heeft. Tijdens dat gesprek geeft u aan hoe u de zorg geregeld wilt hebben. Als u al weet van welke zorgaanbieder u de zorg wilt, dan kunt u dat aangeven.

Goed voorbereid langdurige zorg aanvragen

Om de indicatie goed aan te vragen is het belangrijk dat u al wat meer weet over langdurige zorg. Bijvoorbeeld over de keuzes die u kunt maken voor thuis blijven wonen of zorg krijgen in een zorginstelling. Vandaar dat we u door een aantal stappen heen leiden. 

Kiezen: thuis of zorginstelling?

Bij de aanvraag van een indicatie kunt u al aangeven of u de zorg in een zorginstelling wilt krijgen of thuis. Van welke zorgaanbieder u de zorg wilt kunt u zelf kiezen. Of u koopt de zorg zelf in. U bepaalt dan zelf door wie u verzorgd wordt en op welke momenten. Sommige zorg kunt u alleen krijgen als u verhuist naar een zorginstelling. Of naar een woning die gekoppeld is aan een zorginstelling. U kunt de zorg van een zorginstelling alleen krijgen van zorgaanbieders die met ons een contract hebben.

Uw keuze heeft gevolgen

Welke zorgvorm u kiest heeft gevolgen voor hoe u de zorg krijgt. Ook heeft het gevolgen voor wat het u kost: de eigen bijdrage. Zet voor uzelf de voor- en nadelen op een rijtje voordat u uw indicatie bij het CIZ aanvraagt. We helpen u om uw zorgwensen helder te hebben voor u uw aanvraag doet. U kunt uw keuze altijd weer veranderen.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Ons contactformulier

Stel uw vraag of opmerking via ons contactformulier.

Naar het formulier