Hoe wil ik langdurige zorg?

Kies de zorgvorm die bij u past. U wilt de best passende zorg van de beste zorgaanbieders. En u wilt uw langdurige zorg zo regelen dat u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt blijven leven.

Hoe wil ik de zorg?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u langdurige zorg mag ontvangen. Deze beoordeling noemen we een indicatie. Die indicatie heeft u nodig om de langdurige zorg bij het Zorgkantoor te kunnen regelen. Hoe werkt dat? U krijgt een gesprek met iemand van het CIZ om te bekijken welke zorg u nodig heeft. Tijdens dat gesprek geeft u aan hoe u de zorg geregeld wilt hebben. Als u al weet van welke zorgaanbieder u de zorg wilt, dan kunt u dat aangeven.

Het is belangrijk dat u voor het gesprek met het CIZ begrijpt welke zorgvorm het beste bij u past. Wat zijn de gevolgen die horen bij de verschillende vormen? Ook de financiële gevolgen. U kunt uw keuze trouwens weer veranderen.

Vormen van zorg

Wordt de zorg geregeld door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor zorgafspraken heeft gemaakt? Dan heet dit zorg in natura. Afgekort: ZIN. En er is zorg die u zelf regelt met een persoonsgebonden budget. Afgekort: pgb

U kunt dus in totaal kiezen uit 4 vormen van langdurige zorg:

 1. U woont in een zorginstelling en krijgt daar de zorg die u nodig heeft (een vorm van ZIN)
 2. U wilt de zorg aan huis ontvangen van een zorgaanbieder via zorg in natura (een vorm van ZIN)
 3. U wilt de zorg aan huis of in een woonvorm en regelt de zorg zelf met een persoonsgebonden budget (pgb)
 4. U wilt de zorg aan huis ontvangen en kiest voor een combinatie van zorg in natura via een Wlz-instelling en een pgb (een vorm van ZIN gecombineerd met pgb)

Wat past het best bij u? Zorg in natura of pgb?

Bij zorg in natura krijgt u zorg van zorgaanbieders waarvan de kwaliteit voldoet aan de eisen van het Zorgkantoor.

Het kan zijn dat u uw zorg niet passend met één zorgaanbieder kunt regelen. Of dat u graag alles zelf regelt. Dan kan een persoonsgebonden budget (pgb) een oplossing zijn. Hieronder zetten we de verschillen tussen zorg in natura en pgb op een rijtje.

Kenmerken van zorg in natura

 • U kiest uit verschillende zorgaanbieders die een contract hebben met ons. U overlegt met de zorgaanbieder over de inzet van de zorg.
 • U maakt hierover samen afspraken die uw zorgaanbieder vastlegt in een zorgplan of ondersteuningsplan. Of u geeft zelf uw voorkeuren aan in een persoonlijk plan.
 • Wij betalen de zorgaanbieder voor uw zorg.
 • U hoeft zelf geen administratie bij te houden.

Kenmerken van zorg via een pgb

 • U houdt zelf uw administratie bij.
 • U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juiste besteding van uw budget.
 • U bepaalt zelf door wie, waar, wanneer en hoe de zorg wordt verleend.
 • U werft zelf zorgverleners en maakt afspraken over salaris/vergoeding.
 • U maakt zelf afspraken over de kwaliteit van uw zorg.
 • U zorgt zelf voor vervanging van uw zorgverlener bij ziekte en vakantie.
 • U lost zelf conflicten met uw zorgverleners op. 

Zorg thuis

Wilt u de zorg aan huis regelen dan zijn er 3 vormen:

 • Volledig Pakket Thuis (VPT)
  Bij een VPT ontvangt u de zorg aan huis die u ook in een instelling zou krijgen. Deze zorg wordt geleverd door 1 zorgaanbieder. Het zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder.
 • Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Bij een MPT ontvangt u een deel van het Volledig Pakket Thuis, zonder maaltijden. Wilt u toch gebruik maken van een maaltijdvoorziening dan kunt u hiervoor terecht bij uw gemeente. De zorgonderdelen kunnen door verschillende zorgaanbieders geleverd worden. Ook nu betaalt het zorgkantoor uw zorgaanbieders.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  Met een pgb krijgt u een budget en hiermee koopt u uw zorg zelf in. U bepaalt zelf wie uw zorgverlener wordt, bijvoorbeeld een professionele zorgverlener of een familielid. Bij een pgb horen verplichtingen. U moet bijvoorbeeld een zorgovereenkomst sluiten met uw zorgverlener en u zorgt zelf voor de uitbetaling aan uw zorgverlener.

U kunt ook kiezen voor een combinatie:

 • Modulair Pakket Thuis (MPT) en persoonsgebonden budget (pgb)
  Kiest u voor een combinatie van het MPT aangevuld met zorg via een pgb? Dan doorloopt u voor het deel van het pgb de stappen van de pgb-aanvraag.

Zorg in een instelling

Wil u de zorg in een instelling krijgen?

 • Zorginstelling
  U woont in de zorginstelling. U krijgt dan alle zorg van deze zorginstelling. Soms kunt u dagbesteding krijgen bij een andere zorgaanbieder. Of de dagbesteding zelf regelen met een pgb.

U kunt ook kiezen voor een combinatie van thuis wonen en in een zorginstelling wonen:

 • Deeltijd Verblijf (DTV)
  Met DTV woont u gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in de zorginstelling. De andere dagen woont u thuis. De zorg thuis wordt geregeld met een MPT of pgb. Hiermee blijft zorg thuis langer mogelijk of kunt u langzaam wennen aan wonen in de zorginstelling. DTV is niet bij elke zorgaanbieder mogelijk. Overleg met uw zorgaanbieder wat mogelijk is.

Hulp bij het kiezen van uw zorgvorm?

Voordat u een indicatie bij het CIZ aanvraagt is het goed om te weten welke zorgvorm het beste bij u past. Beantwoord in onze keuzehulp een aantal vragen over de verschillende soorten langdurige zorg. U krijgt een suggestie welke zorgvorm bij u past. En wat de zorgvorm inhoudt.

Doe de keuzehulp

Kies nu uw zorgvorm

Kies de zorgvorm die bij u past en ga verder naar stap 3.

Zorginstelling

Persoonsgebonden budget (pgb)

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier