Een zorgaanbieder kiezen

Bij welke zorgaanbieder wilt u langdurige zorg krijgen?

Een zorgaanbieder kiezen

U wilt uw zorg in een zorginstelling krijgen. Of is de zorg die u nodig heeft te complex om aan huis te regelen? Dan is verblijf in een zorginstelling de beste optie.

U kunt aangeven welke zorginstelling uw voorkeur heeft. Dat kan een zorginstelling in uw vertrouwde buurt zijn of een instelling vlakbij uw familie. Of een instelling die gespecialiseerd is in de zorg die u nodig heeft. Het gaat er om dat u de beste zorg krijgt.

Het maken van een goede keuze voor een zorginstelling is belangrijk. Want wij vinden het - net als u - belangrijk dat u zich thuis voelt in uw nieuwe woonomgeving. Het vooraf bezoeken van een locatie helpt bij het maken van een goede keuze.

Ga naar de zorgzoeker voor het vinden van een gecontracteerde zorginstelling

Uw keuze aangeven

Bij stap 4 doet u uw aanvraag voor langdurige zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dan kunt u uw keuze voor een zorginstelling doorgeven. Het Zorgkantoor controleert of er een contract is met deze zorginstelling.

Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorgkantoor maakt in het contract afspraken met zorgaanbieders over kwaliteit, en welke prijzen betaald worden voor de zorg. Als er een contract is regelt het Zorgkantoor dat u de zorg van die zorginstelling krijgt. De zorginstelling neemt contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op.

Het kan zijn dat de instelling van uw keuze geen contract heeft met ons. Dan kijken we samen bij welke zorginstelling u wel terecht kunt.

Als er een wachtlijst is

Er kan een wachtlijst zijn voor de instelling van uw voorkeur. De zorginstelling van uw voorkeur kijkt samen met u naar een tussenoplossing. Bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in een andere zorginstelling tot er een plek is bij de zorginstelling van uw keuze. Soms is het mogelijk om nog even thuis te blijven wonen en daar zorg te krijgen.

Lees meer over wachtlijsten

Welke zorg krijgt u in een zorginstelling?

Iedereen heeft andere zorg nodig. Langdurige zorg in een zorginstelling is:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Behandeling (individueel en/of dagbesteding)
 • Vervoer naar behandeling en/of dagbesteding
 • Schoonhouden van de woonruimte
 • Tijdelijke voorzieningen (voor meerdere verzekerden te gebruiken)
 • Individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen

Bij langdurige zorg in een zorginstelling met behandeling krijgt u ook:

 • Medische zorg (huisartsenzorg, geen ziekenhuiszorg)
 • Behandeling van een psychische stoornis
 • Medicijnen
 • Het gebruik van noodzakelijke hulpmiddelen
 • Tandarts
 • Kleding als deze nodig is voor behandeling/dagbesteding

Volgende stap

Uw volgende stap naar het krijgen van langdurige zorg is het aanvragen van een indicatie bij het CIZ.