Zorgplan

U heeft een indicatie van het CIZ. U heeft aangegeven dat u zorg in een instelling wilt én uw voorkeur aangegeven. Dan neemt de zorginstelling contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op. In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In een zorgplan staan

  • De doelen die u wilt bereiken
  • De manier waarop u uw leven wilt inrichten
  • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen
  • Uw zorgwensen en zorgbehoeften
  • Uw mogelijkheden en beperkingen
  • Doelen van de zorg voor de komende periode
  • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy
  • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier