Aanvragen langdurige zorg

U heeft nagedacht over hoe en waar u langdurige zorg wilt krijgen. Om langdurige zorg te krijgen moet eerst worden vastgesteld welke zorg en hoeveel u of uw naaste nodig heeft. Die vaststelling doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit heet een indicatie. Het CIZ verzamelt informatie over uw gezondheid en huishouden om zo een beslissing te kunnen nemen over uw aanvraag. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

Hoe werkt het aanvragen?

U gaat naar de website van het CIZ. Daar staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Onder het kopje Mijn Wlz-aanvraag vindt u het online aanvraagformulier.

U kunt de aanvraag ook per post doen. Hiervoor vindt u het aanvraagformulier op de website van het CIZ. Daar kunt u het downloaden. U print het, vult het in en stuurt het op. U krijgt een ontvangstbevestiging.

Ontvangt u al zorg in een zorginstelling? Dan vraagt de instelling of uw huisarts de indicatie aan. U tekent dan een machtigingsformulier (pdf, 131 KB) waarin u uw toestemming hiervoor geeft. Dat doet u ook als u een naaste vraagt om het formulier in te sturen.

U geeft uw voorkeur aan

U vult het aanvraagformulier in. U geeft daarop onder andere aan welke soort zorg u denkt nodig te hebben. U geeft aan dat u thuis blijft wonen en daar zorg wilt krijgen.

Ook vraagt het CIZ hoe u de zorg wilt regelen. Bijvoorbeeld zelf via een persoonsgebonden budget (pgb). Of u laat de zorg regelen door een zorginstelling. Dat is zorg in natura (ZIN). Zorg in natura bij u thuis kan zijn VPT of MPT.

Weten of VPT het beste bij u past?

Doe de keuzehulp

Wat stuurt u mee?

  • Het ingevuld aanvraagformulier
  • Eventueel een machtigingsformulier door u zelf ondertekend
  • Een diagnose van een arts
  • Uw zorgplan als u dat heeft

Het CIZ bespreekt uw aanvraag met u

Is extra informatie nodig? Dan vraagt het CIZ die aan u. U krijgt daarna een uitnodiging voor een gesprek over uw zorgvraag. Dit is bij u thuis of tijdens het spreekuur. In het gesprek met het CIZ wordt duidelijk wat u zelf nog wilt doen. En welke hulp u nu al krijgt van familie, vrienden of buren. Bij dit gesprek zijn uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving welkom.

U krijgt een indicatiebesluit

U krijgt binnen 6 weken een brief van het CIZ met het indicatiebesluit.