U heeft een indicatiebesluit gekregen

Binnen 6 weken na de aanvraag heeft u een indicatiebesluit gekregen van het CIZ.

Wat staat er in het indicatiebesluit?

  • Op welke zorg u recht heeft. Dit is aangegeven met een zorgprofiel
  • Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg en wanneer deze zorg eindigt
  • De zorginstelling van uw keuze
  • Hoe u de zorg wilt regelen: via een zorginstelling (ZIN, MPT, VPT) of zelf inkopen met een pgb
  • De naam van uw contactpersoon bij het CIZ

U kijkt of alles wat er in staat klopt. Als u vragen heeft neemt u contact op met uw contactpersoon bij het CIZ.

Wat is een zorgprofiel?

Het CIZ stelt vast welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft en vertaalt dat naar een zorgprofiel. In een zorgprofiel staat welke zorg u of uw naaste nodig heeft.

Bijvoorbeeld zorgprofiel 6VV. Dat staat voor: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. Met de informatie in uw zorgprofiel weten uw zorgverleners welke zorg u nodig heeft.

Wat als uw zorg verandert?

Het kan zijn dat u na verloop van tijd meer of andere zorg nodig heeft. Dan vraagt u een herindicatie aan bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw situatie opnieuw. U krijgt dan een nieuwe indicatie: de herindicatie.

Meerzorg regeling

Als er extra zorg nodig is voor klanten met een zeer intensieve zorgvraag is er een speciale regeling. Deze Meerzorg regeling is bedoeld extra zorg te financieren. Deze extra zorg is nodig bovenop de zorg die de klant krijgt op basis van het zorgprofiel.

Lees meer over Meerzorg

Extra kosten thuis

Voor een thuiswonende klant is het in bepaalde situaties mogelijk om extra toeslag te krijgen. Deze toeslag heet ‘Extra kosten thuis’ (EKT). Het is een toeslag bovenop het zorgprofiel. De zorgaanbieder die de zorg in natura biedt stuurt de aanvraag voor de EKT-toeslag naar ons.

Lees meer over EKT-toeslag

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit?

Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij het CIZ. Dat heet officieel een bezwaarschrift indienen. Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail. Het CIZ beschrijft precies hoe het werkt op hun pagina: een bezwaar indienen.

Vraag onze clïentondersteuners om advies

Iedereen die recht heeft op langdurige zorg uit de Wlz kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Lees meer over onze cliëntondersteuning

Wat gebeurt er als u een indicatie heeft?

Ook wij krijgen uw indicatie opgestuurd. Vanaf nu helpen we u verder.

  • U kiest voor thuis blijven wonen maar wel dezelfde zorg ontvangen als in een zorginstelling. Wij zorgen ervoor dat uw indicatie bij de zorgaanbieder van uw keuze terecht komt. Deze zorgaanbieder neemt contact met u op.
  • Heeft u nog geen keuze voor een zorgaanbieder gemaakt? Dan nemen we contact met u op om u hierover te adviseren.
  • Wilt u (toch) een persoonsgebonden budget (pgb)? U leest hier hoe u een pgb regelt.