Het Zorgkantoor helpt u verder

In de aanvraag heeft u aangegeven dat u zorg van 1 bepaalde zorgaanbieder wilt. Deze zorgaanbieder neemt contact op met u om te regelen dat u alle zorg van hen krijgt. De zorgaanbieder stelt samen met u een zorgplan op.

U koos voor een zorgaanbieder zonder contract

Het Zorgkantoor heeft contracten met de meeste zorgaanbieders. U kunt langdurige zorg van een zorgaanbieder krijgen die een contract heeft met het Zorgkantoor. Het kan zijn dat de zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft met ons. We kijken samen met wat er dan mogelijk is.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

Zorgplan: wensen en afspraken

Om uw wensen over zorg duidelijk te maken stelt u samen met de zorgaanbieder een zorgplan op. In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In het zorgplan staan:

 • De doelen die u wilt bereiken
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen
 • Uw zorgwensen en zorgbehoeften
 • Uw mogelijkheden en beperkingen
 • Doelen van de zorg voor de komende periode
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy
 • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt.

Als er een wachtlijst is

Er kan een wachtlijst zijn voor de zorgaanbieder van uw voorkeur. Dan kijkt u samen met de zorgaanbieder van uw keuze naar een tussenoplossing.

Lees meer over wachtlijsten

Vraag onze cliëntondersteuners om advies

Iedereen die langdurige zorg krijgt kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Lees meer over onze cliëntondersteuners

U bent niet tevreden met de zorg

Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de zorg die u krijgt. Dan adviseren wij u om eerst met de zorginstelling te overleggen om een oplossing te vinden.

Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. Ook kunt u uw klacht direct indienen bij het Zorgkantoor.

Lees meer over klachten

Lees meer over bezwaren

We helpen u verder

Het Zorgkantoor helpt u graag met het regelen van de zorg die het beste bij uw situatie past. We beantwoorden uw vragen over langdurige zorg en adviseren u bij de keuzes die u moet maken. Waarmee kunt u nog meer bij ons terecht?

 • Veranderen van administratieve gegevens
 • Veranderen van zorgvorm (pgb of ZIN)
 • Informatie over wet- en regelgeving