Een zorgaanbieder kiezen

U wilt thuis blijven wonen maar wel dezelfde zorg ontvangen als in een zorginstelling? Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) krijgt u of uw naaste deze zorg thuis. U kunt kiezen van welke zorgaanbieder u de zorg krijgt.

Uw keuze aangeven

Bij de volgende stap doet u uw aanvraag voor langdurige zorg doet bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dan kunt u uw keuze voor een zorgaanbieder doorgeven.

Als er een contract is regelt het Zorgkantoor dat u de zorg die u nodig heeft van die zorgaanbieder krijgt. De zorgaanbieder neemt contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op.

Het kan zijn dat de aanbieder van uw keuze geen contract heeft met ons. Dan kijken we samen bij welke zorgaanbieder u wel terecht kunt.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

De afspraken in een zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In het zorgplan staan:

 • De doelen die u wilt bereiken
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen
 • Uw zorgwensen en zorgbehoeften
 • Uw mogelijkheden en beperkingen
 • Doelen van de zorg voor de komende periode
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy
 • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt.

Welke zorg regelt u met een Volledig Pakket Thuis?

Uw VPT kan bestaan uit:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)
 • Vervoer naar een behandeling of dagbesteding
 • Maaltijden (eten en drinken)
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeren in een zorginstellingen (logeeropvang) om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

Medische zorg vanuit uw zorgverzekering

Let op! Algemene medische zorg zoals huisarts, medicijnen en tandartskosten vallen niet onder het VPT. Als u thuis woont met een Volledig Pakket Thuis vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. Hoeveel de zorgverzekering vergoedt hangt af van het pakket dat u gekozen heeft. De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg.