Heb ik recht op langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor chronisch zieken. Maar ook mensen die kwetsbaar zijn door geestelijke problemen. Het gaat om mensen als kwetsbare ouderen en gehandicapten. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie. Of mensen van alle leeftijden met een verstandelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Wanneer krijgt u langdurige zorg?

Langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voor lange tijd veel of vaak intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Die zorg is 24 uurs en dichtbij nodig. Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Kunt u niet meer met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig wonen? Dan kunt u langdurige zorg uit deze wet, de Wlz, krijgen.

Goed voorbereid langdurige zorg aanvragen

Om langdurige zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om deze indicatie goed aan te vragen is het belangrijk dat u al wat meer weet over langdurige zorg. Bijvoorbeeld over de keuzes die u kunt maken voor thuis blijven wonen of zorg krijgen in een zorginstelling. Vandaar dat we u door een aantal stappen heen leiden.

Welke langdurige zorg bestaat er?

De langdurige zorg die u nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld.

  • Verblijf in een instelling
  • Verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Medische zorg en behandeling (geen ziekenhuiszorg)
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer

Kiezen: thuis of zorginstelling?

Met veel indicaties kunt u kiezen tussen zorg in een zorginstelling of zorg aan huis. Soms kunt u ook deels in een zorginstelling wonen en deels thuis. U kunt ook kiezen van welke zorgaanbieder u de zorg wilt. Weet u al welke zorginstelling of thuiszorg aanbieder? Of koopt u de zorg zelf in? U bepaalt dan zelf door wie u verzorgd wordt en op welke momenten. Sommige zorg kunt u alleen krijgen als u verhuist naar een zorginstelling. Of naar een woning die gekoppeld is aan een zorginstelling. U kunt de zorg van een zorginstelling alleen krijgen van zorgaanbieders die met het Zorgkantoor een contract hebben.

Uw keuze heeft gevolgen

Welke zorgvorm u kiest heeft gevolgen voor hoe u de zorg krijgt. Ook heeft het gevolgen voor wat het u kost: de eigen bijdrage. Zet voor uzelf de voor- en nadelen op een rijtje voordat u uw indicatie bij het CIZ aanvraagt. We helpen u om uw zorgwensen helder te hebben voor u uw aanvraag doet. U kunt uw keuze trouwens weer veranderen.