Aanvragen langdurige zorg

U heeft nagedacht hoe en waar u langdurige zorg wilt krijgen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast welke zorg en hoeveel zorg u of uw naaste nodig heeft. Die vaststelling heet een indicatie. Het CIZ verzamelt informatie over uw gezondheid en huishouden om zo een beslissing te kunnen nemen over uw aanvraag. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

Hoe werkt het aanvragen van de indicatie?

U gaat naar de website van het CIZ. Daar staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Onder het kopje Mijn Wlz-aanvraag vindt u het online aanvraagformulier.

U kunt de aanvraag ook per post doen. Hiervoor vindt u het aanvraagformulier op de website van het CIZ. Daar kunt u het downloaden. U print het, vult het in en stuurt het op. U krijgt een ontvangstbevestiging.

Ontvangt u al zorg in een zorginstelling? Dan vraagt de instelling of uw huisarts de indicatie aan. U tekent dan een machtigingsformulier (pdf, 131 KB) waarin u uw toestemming hiervoor geeft. Dat doet u ook als u een naaste vraagt om het formulier in te sturen.

U geeft uw voorkeur aan

U vult het aanvraagformulier in. U geeft daarop onder andere aan welke soort zorg u denkt nodig te hebben. U kunt kiezen of u wilt verhuizen naar een zorginstelling. Of dat u thuis blijft wonen en daar zorg wilt krijgen.

Ook vraagt het CIZ hoe u de zorg wilt regelen. Bijvoorbeeld zelf via een persoonsgebonden budget (pgb). Of u laat de zorg regelen door een zorgaanbieder. Dat is zorg in natura (ZIN). Onder zorg in natura vallen de mogelijkheden Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT).

Weten of MPT het beste bij u past? Met onze Zorgvorm keuzehulp kunt u met een paar antwoorden zien welke vorm van langdurige zorg het beste bij u past.

Wat stuurt u mee?

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Eventueel een machtigingsformulier door u zelf ondertekend
  • Een diagnose van een arts
  • Uw zorgplan als u dat heeft

Het CIZ bespreekt uw aanvraag met u

Is extra informatie nodig? Dan vraagt het CIZ die aan u. U krijgt daarna een uitnodiging voor een gesprek over uw zorgvraag. Dit is bij u thuis of in een telefoongesprek. In het gesprek met het CIZ wordt duidelijk wat u zelf nog wilt doen. En welke hulp u nu al krijgt van familie, vrienden of buren. Bij dit gesprek zijn uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving welkom.

U krijgt een indicatiebesluit

U krijgt binnen 6 weken een brief van het CIZ met het indicatiebesluit. Dat is de beslissing van het CIZ of iemand wel of geen recht heeft op langdurige zorg.