Een zorgaanbieder kiezen

Met een Modulair Pakket Thuis ontvangt u thuis dezelfde zorg en begeleiding als u in een zorginstelling zou krijgen. De enige uitzondering hierop zijn maaltijden. U kunt zelf aangeven welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft.

Zorgaanbieder kiezen

Bij de volgende stap doet u uw aanvraag voor langdurige zorg doet bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dan kunt u uw keuze voor een zorgaanbieder doorgeven.

Als er een contract is regelen wij dat u de zorg die u nodig heeft van die zorgaanbieder krijgt. De zorgaanbieder neemt contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op.

Het kan zijn dat de zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft met ons. Dan kijken we samen bij welke zorginstelling u wel terecht kunt.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

MPT combineren met een pgb

Met een MPT kunt u kiezen welke zorg u uit de langdurige zorg wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg weglaten. Bijvoorbeeld omdat u dat niet nodig heeft. Of omdat u bepaalde zorg zelf wilt inkopen met een pgb. Het pgb kunt u bij ons aanvragen. Hoe u dit kunt doen, komt in een latere stap aan de orde.

Wilt u zorgaanbieders inhuren waren we geen contract mee hebben? Dan kunt u dit financieren met een pgb. Geef dit ook aan tijdens het aanvragen van de indicatie bij het CIZ.

Welke zorg regelt u met een Modulair Pakket Thuis?

Als u kiest voor een Modulair Pakket Thuis spreekt u met uw zorgaanbieder af welke zorg u thuis wilt ontvangen.

Uw MPT kan bestaan uit een combinatie van deze zorg:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Behandeling (individueel en/of dagbesteding)
 • Vervoer naar een behandeling of dagbesteding
 • Logeren in een zorginstelling (logeeropvang) om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

De afspraken in een zorgplan

U maakt met de zorgaanbieder een zorgplan. Daarin staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In het zorgplan staan:

 • De doelen die u wilt bereiken
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen
 • Uw zorgwensen en zorgbehoeften
 • Uw mogelijkheden en beperkingen
 • Doelen van de zorg voor de komende periode
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy

Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.

Verschil tussen een Modulair en een Volledig Pakket Thuis

Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u ook alle langdurige zorg ontvangen die u in een zorginstelling zou krijgen. Wat zijn dan de verschillen met het Modulair Pakket Thuis (MPT)?

 1. Met een MPT krijgt u geen maaltijden. Bij een VPT wel.
 2. Met een MPT kunt u zorg van verschillende zorgaanbieders afnemen. Met een VPT levert 1 zorgaanbieder alle zorg.
 3. U kunt het MPT combineren met een pgb. U ontvangt daarbij een deel van de zorg 'in natura'. Een ander deel koopt u zelf in met een pgb. Bij een VPT is dit niet mogelijk.
 4. Voor het MPT krijgt u (meestal) een extra aftrek op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage. Bij het VPT geldt deze korting niet. Dat komt onder andere doordat u met het MPT geen maaltijden krijgt.

Volgende stap?

Uw volgende stap naar het krijgen van langdurige zorg is het aanvragen van een indicatie bij het CIZ.