Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst invullen en opsturen

Een pgb naast Modulair Pakket thuis regelen? Ga hieronder verder. Maakt u geen gebruik van pgb? Ga dan door naar de pagina eigen bijdrage betalen.

U krijgt een persoonsgebonden budget

Als wij uw aanvraag goedkeuren krijgt u een toekenningsbeschikking. Dat is de brief waarin staat dat u een pgb-Wlz krijgt.

In de brief staat uw zorgprofiel en uw totale budget. Hoe u uw budget verdeelt staat niet in de brief. U bepaalt zelf hoe u het budget verdeelt over de zorg die u nodig heeft. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep en huishoudelijke hulp.

Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst invullen

Wij willen weten of u uw pgb-Wlz aan zorg besteedt. Daarom hebben wij de zorgovereenkomst van u nodig. In de zorgovereenkomst schrijft u welke zorg u krijgt en welk salaris u aan uw zorgverlener betaalt. U én uw zorgverlener moeten de zorgovereenkomst ondertekenen.

Per zorgverlener stuurt u nu een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving op naar ons. Wij controleren ze. En beoordelen of u de genoemde zorg vanuit uw pgb mag betalen.

Zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst (pdf, 956 KB)

Er zijn 4 soorten zorgovereenkomsten

Per soort zorgverlener bestaat er een verschillende zorgovereenkomst. U vindt altijd de laatste versie van de zorgovereenkomsten op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB helpt u onder andere gratis met de salarisadministratie voor uw pgb. Daarnaast zorgt de SVB voor betaling aan uw zorgverleners als u gebruik maakt van een pgb. Let erop dat u het juiste formulier kiest.

Doe de keuzehulp van de SVB om het juiste formulier te vinden

Bekijk de verschillende formulieren om uw zorgverlener aan te melden

Bekijk hoeveel u uw zorgaanbieder mag betalen

Stuur ze binnen 2 weken naar ons toe

Stuur de ingevulde zorgbeschrijving(en) en zorgovereenkomst(en) binnen 2 weken na ontvangst naar ons toe.

Of stuur de ingevulde zorgbeschrijving(en) en zorgovereenkomst(en) naar ons via het contactformulier. Scan de documenten in de voeg ze als bijlage toe. Maak liever geen foto van de documenten. Wilt u wel een foto maken? Zorg er voor dat u de foto recht van boven maakt met een hoge kwaliteit.

Wij sturen voor u een kopie aan de SVB

De SVB krijgt van ons een kopie van de zorgovereenkomst(en). Zodra de zorgovereenkomst is goedgekeurd krijgt de SVB krijgt van ons een signaal. De SVB betaalt daarna uw zorgverlener(s).

Na goedkeuring kunt u declaraties indienen

Binnen 2 weken na ontvangst van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving krijgt u schriftelijk bericht van ons. Het kan zijn dat de zorgovereenkomst of de zorgbeschrijving nog niet goed is. Dan helpen we u om het goed te krijgen.

Wij vertellen u per zorgverlener of uw zorgbeschrijving is goedgekeurd. Na onze goedkeuring kunt u uw declaratie(s) sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw geld en doet betalingen.

Lees meer over declareren bij de SVB

U ontvangt een subsidievaststelling

Na elk jaar ontvangt u van ons een subsidievaststelling. Dat is de brief waarin we de hoogte van uw pgb-Wlz definitief vaststellen. Dit doen we aan de hand van het toegekende budget en uitbetaalde declaraties.