Het Zorgkantoor helpt u verder

In de aanvraag heeft u aangegeven dat u zorg van bepaalde zorgaanbieders wilt. Deze zorgaanbieders nemen contact op met u om te regelen dat u alle zorg van hen krijgt. Per zorgaanbieder stelt u samen een zorgplan op.

Als u een zorgaanbieder koos zonder contract

Wij hebben contracten met de meeste zorgaanbieders. U kunt langdurige zorg van een zorgaanbieder krijgen die een contract heeft met ons. Het kan zijn dat de zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft. In dat geval kunt u die zorg regelen met een pgb. Of we overleggen samen van welke zorgaanbieder met contract u die zorg kunt krijgen.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

Zorgplan: wensen en afspraken

Om uw wensen over zorg duidelijk te maken maakt u samen met de zorgaanbieder een zorgplan. In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn: leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In het zorgplan staan:

  • De doelen die u wilt bereiken
  • De manier waarop u uw leven wilt inrichten
  • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen
  • Uw zorgwensen en zorgbehoeften
  • Uw mogelijkheden en beperkingen
  • Doelen van de zorg voor de komende periode
  • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy

Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt.

Wilt u naast zorg uit MPT ook zelf zorg inkopen met een pgb?

Kiest u ook voor een pgb dan nemen wij contact met u op. U wordt dan uitgenodigd voor een bewuste-keuzegesprek. Vervolgens ontvangt u een aanvraagformulier en een budgetplan. Deze vult u in en stuurt u terug. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dit heet een bewuste keuzegesprek. Daarin bekijken we samen of een pgb voor u de juiste keuze is. Past het pgb goed bij uw situatie dan ontvangt u een toekenningbeschikking. Dat is een brief waarin staat dat u een pgb krijgt.

Bekijk de stappen die u moet nemen om pgb te regelen

Lees meer over het bewuste keuzegesprek

Vraag onze cliƫntondersteuners om advies

Iedereen die langdurige zorg krijgt kan hulp krijgen van een cliƫntondersteuner. De combinatie van MPT en pgb vraagt goede afstemming met de zorgaanbieders van u. Ook met ons. We helpen u graag hiermee.

Lees meer over onze cliƫntondersteuners

U bent niet tevreden met de zorg

Bent u niet tevreden bent over de kwaliteit van de zorg die u krijgt? Dan adviseren wij u om eerst met de zorginstelling te overleggen om een oplossing te vinden.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. U kunt uw klacht ook direct indienen bij ons.

Maakt u gebruik van een pgb, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van problemen met de kwaliteit van zorg. U kunt hiervoor geen beroep doen op ons.

Lees meer over klachten

Lees meer over bezwaren

We helpen u verder

Wij helpen u graag met het regelen van de zorg die het beste bij uw situatie past. We beantwoorden uw vragen over langdurige zorg en adviseren u bij de keuzes die u moet maken. Waarmee kunt u nog meer bij ons terecht?

  • Veranderen van administratieve gegevens
  • Veranderen van zorgvorm (pgb of ZIN)
  • Informatie over wet- en regelgeving