Het bewuste keuzegesprek

Tijdens het bewuste keuzegesprek bespreken we uw situatie. De zorg die u nodig heeft en hoe dit het beste geregeld kan worden. Ook is er tijd om uw vragen over de Wlz en het pgb te stellen. Wij bepalen of u of uw vertegenwoordiger het pgb voldoende kunt beheren. Zo zorgen we er samen voor dat uw zorg goed geregeld wordt. Het gesprek is verplicht. Wij bellen met u om een afspraak te maken voor het bewuste keuzegesprek.

Wie zijn er bij dit gesprek?

  • U als budgethouder
  • Uw bewindvoerder, als u die heeft
  • Uw gewaarborgde hulp, als die verplicht is
  • Een administratief medewerker en zorginhoudelijk medewerker van het Zorgkantoor

Als iemand niet bij het gesprek kan zijn, neem dan contact op met het zorgkantoor.

Wat bespreken we in het bewuste keuzegesprek?

In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb-Wlz past bij uw situatie.

We bespreken:

  • Hoe u de zorg wilt regelen
  • Wie de administratie van uw budget gaat doen
  • Al uw vragen over het pgb-Wlz
  • De rechten en plichten (pdf, 12 KB) die horen bij een pgb-Wlz

Bereid u voor op het bewuste keuzegesprek

We willen graag dat u een bewuste keuze maakt voor het pgb. En dat u weet wat er van u verwacht wordt. Om u voor te bereiden op het bewuste keuzegesprek vult u een aanvraagformulier pgb in. Wij sturen dit formulier naar u toe als we met u een afspraak hebben gemaakt. U vult het formulier in en stuurt het terug voordat het bewuste keuzegesprek plaats vindt. Zo kunt u zich voorbereiden op het bewuste keuzegesprek en wij ook.

Na het gesprek beoordelen wij of u een pgb-Wlz krijgt

Wij sturen u binnen 6 weken een toekenningsbeschikking via de post als u een pgb krijgt. U krijgt een weigeringsbeschikking via de post als wij u een pgb moeten weigeren. Als u geen pgb krijgt komt u wel in aanmerking voor zorg in natura. Lees meer over zorg in natura.

Bent u het niet eens met de beschikking?

Dan kunt u binnen 6 weken na afgiftedatum van de beschikking een bezwaarschrift bij ons indienen.

Lees meer over bezwaar maken