Gewaarborgde hulp

Met een pgb regelt u zelf uw zorg en beheert u uw pgb. Kunt u dit niet zelf? Dan mag u iemand anders opgeven die u ondersteunt met het beheer van uw pgb. Bijvoorbeeld iemand uit uw persoonlijke omgeving. Deze ondersteuner heet een gewaarborgde hulp.

Voldoen aan verplichtingen

De gewaarborgde hulp zorgt ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen die horen bij het pgb. U mag maximaal 1 gewaarborgde hulp hebben. In veel gevallen is deze hulp verplicht. Heeft u een bewindvoerder of mentor? Dit is niet automatisch uw gewaarborgde hulp. U kunt dat wel regelen.

Wat doet een gewaarborgde hulp?

Een gewaarborgde hulp:

 • helpt met het invullen en indienen van de formulieren voor de aanvraag van uw pgb;
 • voert samen met u het bewuste keuzegesprek en/of huisbezoek;
 • helpt met het inkopen van goede zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders;
 • controleert de declaraties en dient deze in bij de SVB;
 • beoordeelt of uw zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is;
 • coördineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan.

Uw gewaarborgde hulp mag niet betaald worden voor de hierboven genoemde werkzaamheden.

U ontvangt het formulier verklaring gewaarborgde hulp

Bij het aanvraagformulier PGB ontvangt u ook de verklaring. Met deze verklaring geeft u op wie uw ondersteuner is en wat de ondersteuner voor u doet.

Uw gewaarborgde hulp moet aan voorwaarden voldoen

Er zijn voorwaarden om er voor te zorgen dat uw gewaarborgde hulp altijd in uw belang handelt. Wij beoordelen of uw gewaarborgde hulp aan de voorwaarden voldoet. Uw gewaarborgde hulp:

 • kan zich houden aan de pgb-verplichtingen;
 • is ouder dan 18 en is een natuurlijk persoon (dus geen bedrijf);
 • kan Nederlands spreken, lezen en schrijven (zonder een tolk);
 • is niet eerder vertegenwoordiger of hulp geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan;
 • staat met een woonadres bij de gemeente ingeschreven;
 • woont niet meer dan 2 uur reizen bij u vandaan;
 • ondersteunt maximaal 3 budgethouders;
 • zit niet in de gevangenis;
 • staat niet onder bewind of curatele;
 • heeft géén betalingsproblemen (zoals Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, faillissement of uitstel van betaling);
 • heeft zelf geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is of waarbij wij concluderen dat het pgb dan onvoldoende beheerd kan worden;
 • mag geen zorgverlener zijn (of bij een zorgverlener werken) die uit het pgb betaald wordt. Tenzij het om een familielid in de eerste graad of tweede graad gaat. Dan mag uw gewaarborgde hulp maximaal 20 uur per week zorgverlener zijn, als er nog een andere zorgverlener betrokken is bij uw zorg die niet binnen uw gezin valt.

Hoe wordt iemand gewaarborgde hulp?

Samen met onze welkomstbrief ontvangt u ook het verklaring gewaarborgde hulp (pdf, 646 KB). Gebruik het formulier om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven. Wij beoordelen aan de hand van de 10 punten pgb-vaardigheden of uw gewaarborgde hulp aan de voorwaarden voldoet.

Heeft u een nieuwe gewaarborgde hulp nodig?

Bijvoorbeeld omdat uw huidige gewaarborgde hulp stopt met de hulp. Stuurt u ons dan binnen 4 weken een nieuw formulier verklaring gewaarborgde hulp (pdf, 646 KB). Zo geeft u uw nieuwe gewaarborgde hulp aan ons door.

Kunt u formulieren niet ondertekenen door uw gezondheid?

Lees meer over het aanstellen van een gewaarborgde hulp: