Gewaarborgde hulp

Wij vinden het belangrijk dat u zelf de mogelijkheid heeft om uw zorg te regelen. Met een pgb regelt u zelf uw zorg. En beheert u uw pgb. Kunt u dit niet zelf? Dan mag u iemand uit uw persoonlijke omgeving opgeven die u ondersteunt met het beheer van uw pgb. Deze ondersteuner heet een gewaarborgde hulp. De gewaarborgde zorgt ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen die horen bij het pgb. U mag maximaal 1 gewaarborgde hulp hebben. In veel gevallen is deze hulp verplicht. Heeft u een bewindvoerder of mentor? Dit is niet automatisch uw gewaarborgde hulp. U kunt dat wel regelen. U kunt niet uw zorgverlener vragen om gewaarborgde hulp te zijn.

Wat doet een gewaarborgde hulp?

Taken van een gewaarborgde hulp:

 • Helpt met het invullen en indienen van de formulieren voor de aanvraag van uw pgb
 • Voert samen met u het bewuste-keuze-gesprek
 • Helpt met het inkopen van goede zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders
 • Controleert de declaraties en dient deze in bij de SVB
 • Is aanwezig bij het huisbezoek
 • Beoordeelt of uw zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is
 • Coördineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan

U ontvangt het formulier verklaring gewaarborgde hulp

Bij het aanvraagformulier PGB ontvangt u ook de verklaring. Met deze verklaring geeft u op wie uw ondersteuner is en wat de ondersteuner voor u doet.

Uw gewaarborgde hulp moet aan voorwaarden voldoen

Er zijn voorwaarden om er voor te zorgen dat uw gewaarborgde hulp altijd in uw belang handelt. Wij beoordelen of uw gewaarborgde hulp aan de voorwaarden voldoet. Uw gewaarborgde hulp:

 • Is niet eerder vertegenwoordiger of hulp geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
 • Staat met een woonadres bij de gemeente ingeschreven
 • Is een natuurlijk persoon uit uw naaste omgeving, iemand die persoonlijk bij u betrokken is en u ook regelmatig bezoekt
 • Ondersteunt maximaal 3 budgethouders
 • Zit niet in de gevangenis
 • Zit niet in de schuldsanering
 • Heeft geen uitstel van betaling aangevraagd
 • Is niet failliet verklaard
 • Kan genoeg garanderen dat aan de verplichtingen van het pgb wordt voldaan
 • Mag geen zorgverlener zijn (of bij een zorgverlener werken) die uit het pgb betaald wordt. Tenzij het om een familielid in de eerste graad of tweede graad gaat. Eerstegraads familieleden zijn partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen. Tweedegraads familieleden zijn broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen
 • Is een persoon en mag geen bedrijf zijn
 • Ontvangt geen financiële vergoeding uit het pgb
 • Mag maximaal 20 uur per week zorgverlener zijn, als er nog een andere zorgverlener betrokken is bij uw zorg die niet binnen uw gezin valt.

Heeft u een nieuwe gewaarborgde hulp nodig?

Bijvoorbeeld omdat uw huidige gewaarborgde hulp stopt met de hulp. Stuurt u ons dan een nieuw formulier verklaring gewaarborgde hulp (pdf, 646 KB). Zo geeft u uw nieuwe gewaarborgde hulp aan ons door en doet de vorige gewaarborgde hulp afstand van zijn taak.