U heeft een indicatie ontvangen

Binnen 6 weken na de aanvraag krijgt u een indicatiebesluit van het CIZ.

Wat staat er in uw indicatiebesluit?

In uw indicatiebesluit staan de volgende zaken:

  • Op welke soort en hoeveelheid zorg u recht heeft. Dit is aangegeven met een zorgprofiel.
  • Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg en wanneer deze zorg eindigt.
  • Hoe u de langdurige zorg wilt regelen: zelf inkopen met een pgb.
  • De naam van uw contactpersoon bij het CIZ.

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit?

Dan kunt u binnen 6 weken hier tegen bezwaar maken bij het CIZ. Dat heet officieel een bezwaarschrift indienen. Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Zo maakt u bezwaar bij het CIZ

Wat is een zorgprofiel?

In een zorgprofiel staat welke zorg u of uw naaste nodig heeft. Het heette eerder een zorgzwaartepakket. Het CIZ stelt vast welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft en vertaalt dat naar een zorgprofiel.

Bijvoorbeeld zorgprofiel 6VV. Dat staat voor: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. Met de informatie in uw zorgprofiel weten uw zorgverleners precies wat ze moeten doen.

Wat gebeurt er nadat u een indicatie heeft gekregen?

Het CIZ stuurt uw indicatie ook naar het zorgkantoor. Vanaf nu helpt het zorgkantoor u verder. Gaf u bij het CIZ uw voorkeur voor een pgb door? Dan neemt het zorgkantoor contact met u op.

Wat als uw zorg verandert?

Het kan zijn dat u na verloop van tijd meer of andere zorg nodig heeft. Er zijn hier meerdere mogelijkheden voor. Afhankelijk van uw zorgprofiel en uw situatie kunt u wellicht in aanmerking komen voor een toeslag, bijvoorbeeld Extra kosten thuis, Meerzorg, Persoonlijk Assistentie Budget. Zie 'extra budget aanvragen'.

Of u vraagt een herindicatie aan bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw situatie opnieuw. U krijgt dan een nieuwe indicatie: de herindicatie.

Vraag onze cliëntondersteuners om advies

Iedereen die recht heeft op langdurige zorg uit de Wlz kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Lees meer over onze cliëntondersteuning