Zorgovereenkomst invullen en opsturen

Als het zorgkantoor uw aanvraag goedkeurt heet dat toekennen van het pgb. U krijgt een toekenningsbeschikking. Dat is de brief waarin staat dat u een pgb-Wlz krijgt. In de brief staat uw zorgprofiel en uw totale budget. Hoe u uw budget verdeelt staat niet in de brief. U bepaalt zelf hoe u het budget verdeelt over de zorg die u nodig heeft. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep en huishoudelijke hulp.

Zorgovereenkomst

Wij willen weten of u uw pgb-Wlz aan zorg besteedt. Daarom hebben wij de zorgovereenkomst van u nodig. In de zorgovereenkomst schrijft u welke zorg u krijgt en welk salaris u aan uw zorgverlener betaalt.

In het PGB Portaal kunt u eenvoudig een nieuwe zorgovereenkomst opstellen met uw zorgverleners. U vindt ook meer informatie over het opstellen van een overeenkomst op mijnpgb.nl.

Wij raden u af om op papier te gaan werken. In het PGB Portaal kunt u snel en makkelijk een zorgovereenkomst opstellen. Kiest u er toch voor? Dan gaat het opstellen van een overeenkomst nog anders.

Formulieren

U kunt bij formulieren op mijnpgb.nl de zorgovereenkomsten terug vinden. Zorg er ook voor dat u bij elke zorgovereenkomst een zorgbeschrijving invult.

Zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst

Opsturen

Stuur de ingevulde zorgbeschrijving(en) en zorgovereenkomst(en) binnen 4 weken na ontvangst van een toekenningsbeschikking per post op aan Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Of stuur de ingevulde zorgbeschrijving(en) en zorgovereenkomst(en) digitaal op. Scan de documenten in en voeg ze als bijlage toe. Maak liever geen foto van de documenten. Wilt u wel een foto maken? Zorg er voor dat u de foto recht van boven maakt met een hoge kwaliteit

Naar onze adresgegevens

Heeft u nog geen PGB Portaal? Dan regelt u de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op de volgende manier.

Formulieren

Er zijn 4 soorten zorgovereenkomsten. Zorg er voor dat u de juiste kiest.

  • Doe de keuzehulp van de SVB om het juiste formulier te vinden en vul deze in
  • Vul het formulier zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst (pdf) in
  • Bekijk ook hoeveel u uw zorgaanbieder mag betalen

Opsturen

Stuur de ingevulde zorgbeschrijving(en) en zorgovereenkomst(en) binnen 4 weken na ontvangst van een toekenningsbeschikking per post op aan Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Of stuur de ingevulde zorgbeschrijving(en) en zorgovereenkomst(en) digitaal op. Scan de documenten in de voeg ze als bijlage toe. Maak liever geen foto van de documenten. Wilt u wel een foto maken? Zorg er voor dat u de foto recht van boven maakt met een hoge kwaliteit.

Naar onze adresgegevens

Goedkeuren

U krijgt schriftelijk bericht van ons na ontvangst van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Het kan zijn dat de zorgovereenkomst of de zorgbeschrijving nog niet goed is. Dan helpen we u om het goed te krijgen. Houd er rekening mee dat het wel 6 weken kan duren. Wij vertellen u per zorgverlener of uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zijn goedgekeurd. De SVB krijgt van ons een kopie van de zorgovereenkomst(en). Zodra de zorgovereenkomst is goedgekeurd krijgt de SVB krijgt van ons een seintje.

Declareren

Na onze goedkeuring kunt u uw declaratie(s) sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt pas declareren als u de zorg heeft gekregen, dus altijd achteraf. Na de maand waarin u de zorg heeft gekregen, heeft uw zorgverlener 6 weken de tijd om u een factuur te sturen. U heeft daarna vier 4 weken de tijd om de declaratie naar de SVB te sturen. De SVB beheert uw geld en betaalt uw zorgverlener(s).

Naar declareren op svb.nl

Zorgovereenkomst invullen

Let hierop bij het invullen van uw zorgovereenkomst:

  • Kies de juiste zorgovereenkomst. Weet u niet welke zorgovereenkomst u moet kiezen? Kijkt u dan bij formulieren op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor hulp bij uw keuze.
  • Vul de NAW-gegevens of KvK-gegevens en IBAN-nummer van u en de zorgverlener volledig in. Aan de hand van deze gegevens krijgt uw zorgverlener een profiel in het PGB Portaal. Uw zorgverlener vindt meer informatie over inloggen en het profiel voor zorgverlener op mijnpgb.nl.
  • Vul altijd een ingangsdatum en eventuele einddatum in.
  • Het loon of de vergoeding dat u afspreekt is altijd bruto. Dat wil zeggen: hierover moeten nog belasting en premies betaald worden.
  • Heeft u een vaste maandvergoeding afgesproken? Zorg dan dat er ook aangegeven is op welke dagen en hoeveel uren uw zorgaanbieder bij u werkt. Woont u in een wooninitiatief? Dan vragen wij u een maandloonspecificatie op te stellen. Lees meer een maandloonspecificatie op de pagina zorgovereenkomst afsluiten met een wooninitiatief.
  • Beschrijf duidelijk welke werkzaamheden uw zorgaanbieder gaat doen in de zorgbeschrijving en zorg dat deze werkzaamheden kloppen met uw indicatie.

Na goedkeuring kunt u declaraties indienen

Wij beoordelen uw zorgovereenkomst. U krijgt een bericht wanneer uw zorgovereenkomst is beoordeeld via het PGB Portaal. Het kan zijn dat de zorgovereenkomst of de zorgbeschrijving nog niet goed is. Dan helpen we u om het goed te krijgen. Wij vertellen u per zorgverlener of uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zijn goedgekeurd.

Als budgethouder kunt u zelf makkelijk declaraties indienen in het PGB Portaal. U kunt ook uw zorgverlener vragen dit voor u te doen. U hoeft de declaratie dan alleen te beoordelen. Bij een maandloon zijn declaraties niet nodig. U vindt meer over declareren en maandloon op mijnpgb.nl.

Het is belangrijk om de gewerkte uren van de zorgverlener goed bij te houden. Of vraag uw zorgverlener om zijn of haar declaratie, factuur of urenbriefje aan u te geven.

Meer over declareren bij de SVB

U ontvangt een beschikking subsidievaststelling

Na elk jaar ontvangt u van ons een beschikking subsidievaststelling. Dat is de brief waarin we de hoogte van uw pgb-Wlz definitief vaststellen. Dit doen we aan de hand van het toegekende budget en uitbetaalde declaraties. Denkt u eraan om op tijd uw declaraties over het vorige subsidiejaar in het PGB Portaal in te dienen of naar de SVB te sturen? Doe dit uiterlijk vóór 1 april. Dan weet u zeker dat alle betalingen die de SVB voor u heeft gedaan, in de subsidievaststelling worden meegenomen.