Zorgovereenkomst wijzigen

Soms is het nodig om uw zorgovereenkomst aan te passen. Bijvoorbeeld als afspraken met uw zorgaanbieder veranderen.

Wijzig uw zorgovereenkomst in deze gevallen

  • Uw zorgverlener meer uren voor u gaat werken
  • U een loonsverhoging gaat geven
  • U de reiskostenvergoeding wijzigt
  • Uw zorgaanbieder andere zorg gaat leveren

Wilt u een goedgekeurde zorgovereenkomst wijzigen of verlengen? Dat kan direct in het PGB Portaal.

Meer over het PGB Portaal

Maakt u nog geen gebruik van het PGB Portaal? Ga dan voor het wijzigen van uw zorgovereenkomst naar hoe wijzigt u een zorgovereenkomst op de website van SVB. Vul ook het formulier Zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst (pdf, 500 KB) in.

Stuur op tijd uw wijziging zorgovereenkomst in

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw zorgovereenkomst tot aan de 1e dag van de voorafgaande maand wijzigen. Stuurt u bijvoorbeeld in april een wijziging op? Dan mag de ingangsdatum niet eerder zijn dan 1 maart. Uw wijziging zorgovereenkomst beoordelen wij vanaf de datum dat we uw wijziging krijgen.

Budgethouders zijn verplicht om wijzigingen in de administratie direct aan het Zorgkantoor te melden. Daarom zijn de voorwaarden van de ingangsdatum van een wijziging met terugwerkende kracht aangepast.

Soms heeft u een nieuwe zorgovereenkomst nodig

In deze gevallen heeft u een nieuwe zorgovereenkomst nodig:

  • Een nieuwe zorgaanbieder zorg gaat leveren

Ga naar zorgovereenkomst invullen en opsturen

Verandert u voor dezelfde zorg van zorgaanbieder?

Dan zegt u de overeenkomst op met uw oude zorgaanbieder. Met uw nieuwe zorgverlener regelt u een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.