Handig voor zorgaanbieders

Afdeling Zorginkoop

De afdeling Zorginkoop maakt ieder jaar afspraken met zorgaanbieders in onze zorgregio’s over de aard, de omvang, de prijs en de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Zorginkoop Wlz bestaat uit 3 zorgsegmenten:

 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Verpleging en Verzorging

Ieder jaar bekijkt Zorginkoop of de gemaakte afspraken zijn nagekomen

Niet alleen de afspraken worden gecheckt. Maar ook wat er moet gebeuren om de vraag nog beter op het aanbod af te stemmen. Zorginkoop stimuleert zorgaanbieders continu om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door het raadplegen van hun cliënten. Wilt u meer weten over het inkoopbeleid en inkooptraject? Op de website van Zorgkantoor Zilveren Kruis vindt u meer informatie over zorginkoop.

Wilt u contact met de afdeling Zorginkoop?

U vindt onze contactinformatie op de contactpagina.

iWlz helpdesk

De iWlz helpdesk van het Zorgkantoor ontvangt van het CIZ alle Wlz-indicaties en wijst deze op verzoek van de cliënt toe aan een voorkeursaanbieder in de regio. U als zorgaanbieder kunt bij ons terecht voor:

 • Vragen over de zorgtoewijzing, iWlz-berichtenverkeer en de Wlz-lijsten
 • Vragen over declaraties en technische afkeur in retourberichten.
 • Zorginhoudelijke vragen en advies bij indicatiebesluiten of het zorgaanbod in de regio

Mutatieverzoeken

De iWlz helpdesk verwerkt mutatieverzoeken van de cliënt, zijn wettelijk vertegenwoordiger of van de dossierhouder. U bent dossierhouder als u als voorkeurzorgaanbieder de indicatie van de cliënt toegewezen krijgt. En als de indicatie overeenkomt met de afspraken die u met ons heeft gemaakt.

De dossierhouder kan mutaties aanleveren via een Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing (AAT). Wij verwerken de AAT binnen 2 werkdagen.

Overbruggingsprotocol

Uitgangspunt van Zorgkantoor Friesland is dat iedere cliënt de zorg krijgt waarvoor hij of zij is geïndiceerd. Als dat niet direct mogelijk is wordt overbruggingszorg ingezet.
Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt in het Voorschrift Zorgtoewijzing (pdf, 1579 KB). In deze notitie wordt duidelijk wat er van u als zorgaanbieder verwacht wordt. Er staat ook in welke ruimte u heeft om overbruggingszorg in te zetten.

Operationeel overleg met de zorgaanbieder

Het Zorgkantoor en een aantal ketenpartners spreken elkaar regelmatig in een regio-overleg. In dit overleg komen deze onderwerpen aan bod:

 • Beleidszaken
 • Knelpunten
 • Problemen en oplossingen

Het doel van het overleg is om de regionale zorgpartners met elkaar in gesprek te brengen. Om ervaringen, initiatieven en knelpunten uit te wisselen op het gebied van zorgtoewijzing. Neem contact op met Zorgtoewijzing voor meer informatie.

Het iWlz systeem

iWlz (informatievoorziening Wet langdurige zorg) is een systeem voor het digitaal uitwisselen van gegevens over de zorgtoewijzing en het wachtlijstbeheer tussen onderstaande organisaties in de keten van de Wlz.

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • De zorgkantoren (32)
 • De zorgaanbieders (circa 3.000)
 • Het CAK
 • Zorginstituut Nederland

iWlz zorgt ervoor dat tussen deze ketenpartners gegevens, zoals indicatiebesluiten, elektronisch worden uitgewisseld. Om dit mogelijk te maken zijn er standaarden voor de te hanteren taal in de keten (berichtenstandaarden) en de manier waarop gegevens worden uitgewisseld.

Als nieuwe zorgaanbieder gaat u deelnemen aan dit iWlz-berichtenverkeer. Dat houdt in dat u van het Zorgkantoor zorgtoewijzingen (indicatiebesluiten) gaat ontvangen voor cliënten die aangegeven hebben de zorg van uw organisatie te willen ontvangen. Hoe u deze berichten ontvangt, leest u bij Berichten versturen en Notities versturen op de website van Zorgkantoor Zilveren Kruis.

Foutcodes

U krijgt op elk bericht van ons een retourbericht. Soms staat hier een foutcode in. Uw bericht voldoet dan niet aan de eisen. Bekijk op de website van Zorgkantoor Zilveren Kruis wat de foutcode betekent en wat u kunt doen om deze op te lossen. Lukt het niet, neem dan contact op met de iWlz helpdesk.

Declareren

U neemt ook deel aan het declaratieproces. U levert uw declaratie voor de geleverde zorg aan via de zogenoemde AW319.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier