Ik wil bezwaar maken

Het kan zijn dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of over een besluit dat we genomen hebben. Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de beslissing. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

Bezwaar tegen beslissing Zorgkantoor Friesland

Het kan zijn dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of over een besluit dat we genomen hebben. U kunt dan een bezwaarschift bij ons indienen. Dit kan alleen schriftelijk.

Uw bezwaar kunt u sturen naar:

Zorgkantoor Friesland afdeling Juridische Zaken
Postbus 730
8901 BM Leeuwarden

Zorgkantoor Friesland behandelt uw bezwaar en neemt een standpunt in. Bent u niet tevreden over de uitkomst, dan kunt u uw klacht binnen een jaar sturen naar de Nationale Ombudsman te Den Haag. Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, sector bestuursrecht.

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit?

U kunt binnen zes weken na dagtekening van het indicatiebesluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij nemen uw bezwaar in behandeling en laten u weten of het gegrond of ongegrond is. Als u het ook met die uitspraak niet eens bent, kunt u beroep aantekenen bij de rechter.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier