CAK

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert. Ook zorgt het CAK voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Het CAK geeft klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK

Het CAK voert verder deze 5 taken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Betalen van zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen)
  • Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).

U kunt een proefberekening van de eigen bijdrage maken op de website van het CAK.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier