Partneropname

Wordt u opgenomen in een instelling voor langdurige zorg? Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg? Dan kan uw partner ervoor kiezen met u mee te verhuizen. Dat heet partneropname.

Uw partner kan met u meeverhuizen

Ook als uw partner geen Wlz-zorg nodig heeft. De kosten worden vergoed vanuit de Wlz. Uw partner krijgt met deze regeling recht om samen met u te wonen in een zorginstelling.

Hoe kunt u samen worden opgenomen?

U kiest voor een zorgaanbieder die partnerplekken heeft. Niet elke zorgaanbieder heeft dit. Is er woonruimte voor u en uw partner beschikbaar? Dan kunt u samen verhuizen. Uw zorgaanbieder vraagt bij het CIZ een indicatie voor partnerverblijf aan. Hiermee heeft u recht om samen met uw partner te verhuizen. Uw partner heeft hiermee geen recht op zorg.

Is er nog geen woonruimte beschikbaar?

Dan zijn er 2 opties:

  1. U kunt ervoor kiezen om samen met uw partner op de wachtlijst te worden geplaatst van de zorgaanbieder. Zodra er plek is wordt u samen opgenomen. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de benodigde zorg ontvangen.
  2. Laat uw gezondheid het niet toe om te wachten op woonruimte bij uw voorkeursaanbieder? Dan kunt u opgenomen worden bij een andere zorgaanbieder. De opname kan tijdelijk of langdurig zijn en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeur voor een specifieke zorgaanbieder, het zorgaanbod, de beschikbaarheid van woonruimte (voor partneropname) en de mogelijkheid om verder weg te gaan wonen.

Voor partneropname betaalt u een eigen bijdrage

Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Zij sturen u ook de rekening.

Heeft uw partner toch zorg nodig?

Dan vraagt u dit apart aan. Valt de zorg niet onder de Wlz? Dan vraagt u dit aan bij uw gemeente of bij uw wijkverpleegkundige. Dit is afhankelijk van de zorg die uw partner nodig heeft.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier