Zorgverzekeringswet (Zvw)

Gewone medische zorg valt meestal onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Denk bijvoorbeeld aan huisartszorg of ziekenhuiszorg.

In de basisverzekering is zorg uit de Zvw geregeld

De meeste mensen hebben een verplichte basisverzekering bij een zorgverzekeraar. Naast de verplichte basisverzekering zijn er de aanvullende verzekeringen. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van het pakket dat u heeft.

Krijgt u langdurige zorg?

Langdurige zorg is meestal geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Soms is langdurige zorg niet geregeld in de Wlz maar in de Zvw.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier