U heeft een indicatiebesluit gekregen

Binnen 6 weken na de aanvraag heeft u een indicatiebesluit gekregen van het CIZ. Met de indicatie krijgt u langdurige zorg.

Wat staat er in het indicatiebesluit?

In het indicatiebesluit staan de volgende zaken:

  • Op welke zorg u recht heeft. Dit is aangegeven met een zorgprofiel
  • Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg en wanneer deze zorg eindigt
  • De zorginstelling van uw keuze
  • Hoe u de zorg wilt regelen: via een zorginstelling (ZIN, MPT, VPT) of zelf inkopen met een pgb
  • De naam van uw contactpersoon bij het CIZ

U kijkt of alles wat er in staat klopt. Als u vragen heeft neemt u contact op met uw contactpersoon bij het CIZ.

Wat is een zorgprofiel?

Het CIZ stelt vast welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft en vertaalt dat naar een zorgprofiel. In een zorgprofiel staat welke zorg u of uw naaste nodig heeft.

Bijvoorbeeld zorgprofiel 6VV. Dat staat voor: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. Met de informatie in uw zorgprofiel weten uw zorgverleners welke soort zorg u nodig heeft.

Wat als uw zorg verandert?

Het kan zijn dat u na verloop van tijd meer of andere zorg nodig heeft. Dan vraagt u een herindicatie aan bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw situatie opnieuw. U krijgt dan een nieuwe indicatie: de herindicatie.

Regeling Meerzorg

Het kan zijn dat u extra zorg nodig heeft bovenop de zorg die u krijgt op basis van uw zorgprofiel. Uw zorgverlener vraagt dan extra zorg aan uit de regeling Meerzorg.

Lees meer over Meerzorg

Extra kosten thuis

Als u thuis langdurige zorg krijgt dan is het soms mogelijk om extra budget te krijgen. Deze toeslag heet ‘Extra kosten thuis’ (EKT). Het is een toeslag bovenop het zorgprofiel. De zorgaanbieder die de zorg in natura biedt stuurt de aanvraag voor de EKT-toeslag naar ons.

Lees meer over EKT-toeslag

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij het CIZ tegen het indicatiebesluit. Dat heet officieel een bezwaarschrift indienen. Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail. Het CIZ beschrijft precies hoe het werkt op hun website: een bezwaar indienen.

Vraag onze cliëntondersteuners om advies

Iedereen die recht heeft op langdurige zorg uit de Wlz kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Lees meer over cliëntondersteuning van het Zorgkantoor

Wat gebeurt er als u een indicatie heeft?

Ook het Zorgkantoor krijgt uw indicatie opgestuurd. Vanaf nu helpt het Zorgkantoor u verder.

  • U kiest voor langdurige zorg in een zorginstelling. Wij zorgen ervoor dat uw indicatie bij de zorgaanbieder van uw keuze terecht komt. Deze zorgaanbieder neemt contact met u op.
  • Heeft u nog geen keuze voor een zorgaanbieder gemaakt? Dan nemen we contact met u op om u hierover te adviseren.
  • Wilt u (toch) een persoonsgebonden budget (PGB)? Neem dan contact met ons op.