Budgetplan

In een budgetplan omschrijft u welke zorgaanbieders u wilt inkopen. En tegen welk tarief u dat doet. Houd hierbij rekening met het maximaal toegestane uurloon en het maximale jaarbudget vanuit het zorgprofiel uit de indicatie.

Budgetplan als hulpmiddel

Met het budgetplan laat u het zorgkantoor zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden. Maar belangrijker nog: daardoor dwingt u ook uzelf om na te denken over de besteding van het budget dat u aanvraagt. Het budgetplan is dus ook een hulpmiddel voor uzelf.

Het is een plan. Gaandeweg kan het anders gaan lopen. Omdat uw omstandigheden veranderen of omdat u besluit andere zorgaanbieders te contracteren. U hoeft dan geen gewijzigd budgetplan op te sturen naar het zorgkantoor. Het budgetplan ontvangt u bij het aanvraagformulier PGB. Deze sturen wij u toe, zodra u een indicatiebesluit met voorkeur PGB heeft.

Toelichting bij het invullen van het budgetplan

Het budgetplan is onderdeel van het aanvraagformulier Persoonsgebonden budget. Er zijn twee soorten aanvraagformulieren pgb. Eén voor als u zelf het pgb beheert en één voor als iemand anders uw pgb gaat beheren. Wij noemen deze persoon een gewaarborgde hulp.

 1. Uw persoonsgegevens: hier vult u uw gegevens en de gegevens contactpersoon.
  Gegevens over het pgb en het budgetplan
  2.1 
  Ingangsdatum: vanaf wanneer u de pgb wenst.
  Indicatie: hier neemt u de gegevens over uit uw indicatiebesluit.
  Reden keuze PGB: waarom u pgb wilt en u niet kiest voor Zorg in Natura.
  2.2 
  Zorg die u wilt gaan inkopen:
  hier beschrijft u zo concreet mogelijk welke zorg u wilt gaan inkopen. Als u begeleiding gaat inkopen zal uw begeleider waarschijnlijk een begeleidingsplan met u opstellen. Dat begeleidingsplan kunt u ook meesturen. Bekijk de vergoedingenlijst om te zien waar u uw budget wel of niet aan kunt uitgeven.

  Inkoop zorg: In deze rubriek geeft u de namen op van de personen en organisaties die u denkt te gaan contracteren. Wanneer u uitsluitend zorg wilt inkopen bij 1 zorgaanbieder die ook al een contract heeft met het Zorgkantoor dan is een pgb-Wlz niet nodig. Het Zorgkantoor zal dan een Volledig Pakket Thuis voor u regelen.
 2. Bedrag per zorgaanbieder: In deze rubriek geeft u per zorgaanbieder aan hoeveel geld u aan die zorgaanbieder denkt te gaan besteden. U mag zelf weten of u de bedragen per maand invult of bedragen per jaar. Bij het uurtarief vult u het basistarief in dat u wilt gaan betalen, zonder rekening te houden met avond-, nacht- of weekendtoeslagen.

Er zijn maximumtarieven die u mag betalen voor pgb-Wlz zorg

Bekijk hoeveel u uw zorgaanbieders mag betalen

Zorg dat u binnen uw budget blijft

U krijgt per kalenderjaar een pgb-Wlz toegekend. Met dit budget koopt u voor dat jaar uw zorg in. Zorg dat u uw budget goed verdeeld over het jaar, zodat u niet zonder zorg komt te zitten. Koopt u meer zorg in dan met uw budget kan, dan loopt u het risico dat u uw zorgaanbieder(s) uit eigen middelen moet betalen. Heeft u tijdens het budgetjaar meer zorg nodig doordat uw situatie verslechterd? Vraag dan op tijd bij het CIZ een herindicatie aan.