Ik heb een klacht

Uw zorg vinden we zeer belangrijk. We hopen dan ook dat u daarover tevreden bent. Is dat niet het geval, of denkt u dat er fouten zijn gemaakt? Neemt u dan vooral contact op met uw zorgaanbieder of met ons.

Klacht over de zorg

Als u ontevreden bent over de zorg die u krijgt, of als u denkt dat er fouten zijn gemaakt, dan is het belangrijk dat u dat meldt bij de zorgaanbieder. Een goed gesprek kan de lucht klaren en men kan ervan leren. Bent u hierna nog ontevreden, dan kunt u alsnog een klacht indienen. Iedere zorgaanbieder is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook heeft iedere zorgaanbieder een klachtencommissie. Bij een Persoonsgebonden budget (PGB) bent u als budgethouder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingekochte zorg en kunt u terecht bij de zorgverlener.

Klachten over Zorgkantoor Friesland

Het kan zijn dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of over een besluit dat we genomen hebben. Ook dan is het belangrijk dat u een klacht indient. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Zorgkantoor Friesland behandelt uw klacht of het bezwaar en neemt een standpunt in. Bent u niet tevreden over de uitkomst, dan kunt u uw klacht binnen een jaar sturen naar de Nationale Ombudsman te Den Haag. Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, sector bestuursrecht.

Klachtenfolder en klachtenreglement

In de klachtenfolder wordt uitgelegd welke procedure u kunt volgen met een klacht over Zorgkantoor Friesland. Indien u niet tevreden bent over onze reactie op uw klacht, kunt u de klacht binnen een jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman doet een aanbeveling die het zorgkantoor over het algemeen opvolgt.

Klachtenreglement

Klachten over eigen bijdrage CAK

Klachten over de eigen bijdrage en het Centraal Administratie Kantoor (CAK), kunt u indienen bij het CAK zelf. Op de website van het CAK vindt u alle contactgegevens.

Heeft u andere klachten dan hierboven beschreven? Dan kunt u de klacht richten aan de directie van de organisatie die daarvoor verantwoordelijk is. Zowel het CIZ als de zorgaanbieders en de zorgkantoren hebben een klachtenregeling.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur
Vrijdag 28 juni zijn wij vanaf 12 uur niet bereikbaar in verband met een bedrijfsuitje.

 

Ons contactformulier

Stel uw vraag of opmerking via ons contactformulier.

Naar het formulier