Zorgprofiel

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast op welke zorg en hoeveel zorg u recht heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die vaststelling heet een indicatie. Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Het zorgprofiel vindt u in uw indicatiebesluit.

Dit leest u ook in het indicatiebesluit

Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg en wanneer deze zorg eindigt

  • De zorginstelling van uw keuze als u dat al weet
  • Hoe u de zorg wilt regelen: via een zorginstelling (ZIN, MPT, VPT) of zelf inkopen met een PGB
  • De naam van uw contactpersoon bij het CIZ

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier