Persoonsgebonden budget (Pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) is een budget om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Het pgb dat u krijgt via de Wet langdurige zorg (Wlz), noemen we ook wel pgb-Wlz. U krijgt een budget om zorg in te kopen. De hoogte van uw budget wordt bepaald door de indicatie die u van het CIZ krijgt.

Welke zorg kunt u inkopen met een pgb-Wlz?

U kunt uw pgb voor langdurige zorg besteden aan deze zorg:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding individueel
 • Begeleiding in groepsverband (dagbesteding)
 • Vervoer van en naar de dagbesteding
 • Logeeropvang
 • Huishoudelijke hulp

Kijkt u op onze vergoedingenlijst Pgb-Wlz (pdf, 225 KB). Hierop staan onderwerpen die u wel en niet uit een Pgb mag betalen. Staat de zorg die u wilt inkopen er niet bij of twijfelt u of u de zorg mag inkopen? Neemt u dan contact met ons op.

Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd. U kunt vanuit uw budget betalingen laten doen aan uw zorgaanbieders. U moet hierover wel verantwoording afleggen aan Zorgkantoor Friesland. De SVB zorgt ervoor dat uw zorgaanbieders worden betaald. Via 'Mijn Pgb' heeft u inzage in de betalingen die de SVB namens u doet. Wij adviseren u om regelmatig na te kijken of de betalingen goed gaan.

Dit zijn de kenmerken van pgb

 • U bepaalt zelf door wie, waar, wanneer en hoe de zorg wordt verleend
 • U werft zelf zorgaanbieders en maakt afspraken over het salaris of de vergoeding
 • U maakt zelf afspraken met de zorgaanbieders over de kwaliteit van uw zorg
 • U houdt zelf uw administratie bij
 • U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juiste besteding van uw budget
 • U zorgt zelf voor vervanging van uw zorgaanbieder bij ziekte en vakantie
 • U lost zelf conflicten met uw zorgaanbieders op

U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw pgb. Heeft u onjuist gedeclareerd, dan moet u (een deel van) uw pgb terugbetalen. Houd daarom uw pgb-administratie goed bij. En voorkom ook misbruik door anderen:

 • Controleer en bewaar kopieën van uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen
 • Controleer en bewaar alle declaraties en urenbriefjes/nota’s goed
 • Onderteken nooit blanco formulieren

Aanvragen van een pgb voor langdurige zorg

Voor het aanvragen van een PGB heeft u een Wlz-indicatie nodig. Heeft u nog geen Wlz-indicatie, dan vraagt u deze eerst aan bij het CIZ. Geeft u dan uw voorkeur voor Pgb aan het CIZ door. Zodra de indicatie is afgegeven, nemen wij contact met u op. Heeft u al een indicatie en wilt u Pgb ? Neemt u dan contact met ons op.

Veranderingen in het pgb

Het informatiebulletin houdt u op de hoogte over nieuwe regels voor het persoonsgebonden budget (pgb). Budgethouders ontvangen het informatiebulletin automatisch van ons.

Bekijk de informatiebulletins

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier