Wat doen wij voor u?

Nederland is verdeeld in zorgregio's. Elk zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg in zijn regio's. Zorgkantoor Friesland voert deze wet uit voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft in de provincie Friesland.

Wij helpen u bij het regelen en geven advies

Allereerst beoordeelt het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) uw situatie. Zij stellen vast hoeveel zorg er bij u past. Vervolgens helpen wij u bij het regelen van passende zorg. Ook kunt u bij ons terecht voor vragen en advies. Vaak kunt u zorg thuis krijgen middels een Modulair Pakket Thuis of een Volledig Pakket Thuis. Misschien kiest u liever voor een persoonsgebonden budget waarbij u zelf uw zorg inkoopt. Of is zorg in een instelling voor u de beste keuze. Wat uw situatie ook is, wij ondersteunen u bij het maken van een weloverwogen keuze. Bovendien sluiten we contracten af met zorgaanbieders voor mensen die een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) hebben.

Bekijk de animatie over Zorgkantoor Friesland (Youtube)

Zorg die onder gemeenten of zorgverzekeraars valt

De zorg in Nederland is in vier verschillende wetten geregeld. U kunt daarvoor terecht bij uw gemeente, uw zorgverzekeraar of bij het zorgkantoor in de regio waar u woont. Waar u naartoe kunt, hangt vooral af van welke zorg of ondersteuning die u nodig heeft.

Gemeenten - Wet maatschappelijke ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te wonen? Of om mee te kunnen doen in de maatschappij? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dit niet op eigen kracht (meer) kunnen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zorgverzekeraars – Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben. De overheid bepaalt wat er in de zorgverzekering zit. We noemen dit ook wel de basisverzekering. Deze verzekering dekt o.a. de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek en de wijkverpleging. Deze medische zorg valt meestal onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Gemeenten - Jeugdwet

Soms hebben kinderen hulp nodig. Ouders en verzorgers kunnen daarvoor bij de gemeente terecht. Zij zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier